Oficiální informace o porodnici:

(čerpáno ze stránek porodnice, případne na základě doplnění přímo porodnicí)

Charakteristika:

Porodnicko-gynekologická klinika FN Hradec Králové spolu s dětskou klinikou patří mezi síť perinatologických center zajišťujících nejvyšší možnou dostupnou péči o těhotné ženy, rodičky, novorozence a o předčasně narozené děti v České Republice.Každému z nich je věnována maximální péče. Porodnicko-gynekologická klinika prošla  náročnou rekonstrukcí a v roce 2003 byla otevřena v současné moderní podobě. FN Hradec Králové je také držitelem SAK, je tedy akreditovaným pracovištěm.

Ambulantní porod je možný pouze pokud má rodička domluvené převzetí novorozence do péče obvodního pediatra dříve než po 72 hodinách od porodu.

Doprovod 150 Kč/os.

Porodní sál:

Na porodním sále jsou k dispozici čtyři porodní boxy z nichž dva jsou nadstandardní. Jeden s relaxační vanou, sociálním zařízením a lůžkem pro první ošetření novorozence. Druhý s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Dalším vybavením porodního traktu je operační sál vyčleněný pouze pro císařské řezy a perinatologický box pro novorozence s vyhřívanými lůžky, kde probíhá první ošetření, vážení a měření novorozence. Rodička, která je uložena na porodní box, jej spolu s partnerem využívá po celou dobu porodu, nikam již není přemísťována. Každý porodní box je vybaven relaxačními pomůckami (gymnastické míče, overbaly, masážní trojnožky, žíněnky) K dispozici je aromaterapie. Plod je u fyziologických porodů sledován pomocí kardiotokografu (monitor sledující ozvy plodu) po určitých intervalech. Porodnický box s vlastní sprchou a toaletou za cenu 400 kč, nebo porodnický box s ribstolem a relaxační vanou za 500Kč.

Oddělení šestinedělí:

Oddělení má 24 lůžek, z toho 7 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny společnou lednicí a sociálním zařízením. Na jednolůžkových pokojích navíc televizí a možností připojení na internet. Jednolůžkové pokoje jsou vedeny jako nadstandardní. Platba za 1 den činí 750 Kč. V ceně pokoje: TV, připojení k PC, použití bioptronové lampy. Rooming-in.

Počet porodů za rok:

2 500

Ambulantní porod:

Ano

Předporodní kurzy:

Ano

Možnost doprovodu:

Ano

Bonding:

Ano

Baby Friendly Hospital:

Ano

Nadstandardní služby:

K dispozici je Entonox – inhalační analgezie. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění – za použití je účtována částka 1000 Kč.

Co nabízí porodnice zdarma:

sterilní vložky

112 žen, které vyplnily dotazník, rodilo v této porodnici v posledních dvou letech.

Procentuální vyjádření statistik je vždy matematicky zaokrouhleno na celá čísla.
Součet všech odpovědí tedy nemusí dohromady dávat přesně 100 %.

38 % žen bylo s porodem absolutně spokojeno

Byla jste s průběhem porodu spokojená?

  určitě ano (38 %)
  spíše ano (36 %)
  spíše ne (17 %)
  určitě ne (9 %)

Co Vám příprava s Aniballem přinesla?

  dobrou fyzickou přípravu a rozvolnění hráze (53 %)
  našla jsem vhodnou polohu pro porod (21 %)
  naučila jsem se správně zapojit svaly pánevního dna a vypuzovat (76 %)
  nic, bylo to zbytečné (8 %)
  sebedůvěru pro porod (63 %)
  ztratila jsem strach z porodu (37 %)

12 % žen, které rodily v této porodnici, říká, že jim byl umožněn po porodu PLNÝ bonding (s matkou, případně s otcem dítěte) po neomezenou dobu

Byl Vám v období bezprostředně po porodu umožněn bonding?

  ano, plný bonding se mnou po neomezenou dobu (12 %)
  ano, plný bonding se mnou i s otcem dítěte po neomezenou dobu (0 %)
  ano, ale jen částečně (nahý novorozenec na nahém břiše, prsou atd.) a/nebo po omezenou dobu (37 %)
  bonding s otcem dítěte, se mnou nebyl možný ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, plný bonding nebyl možný ze zdravotních důvodů (mých nebo dítěte) (19 %)
  ne, nechtěla jsem (5 %)
  ne, o bondingu jsem nic nevěděla (14 %)
  ne, plný bonding mi nebyl umožněn, ačkoliv jsem si ho přála (13 %)

46 % žen si přálo fyziologický porod bez jakýchkoliv zásahů (pouze za přítomnosti zdravotníka, minimum vstupů do průběhu porodu)

Jakým způsobem jste si příla rodit (bez ohledu na reálný zdravotní stav)?

  přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů (pouze za přítomnosti zdravotníka/porodní asistentky, bez podávání tišících léků a podpůrných prostředků, jen nejnutnější úkony v závěru porodu, šití v případě potřeby apod.) (46 %)
  vaginální porod s asistencí vedený zdravotníkem/porodní asistentkou (v porodnici s použitím dostupné medikace, např. Epidural, Oxytocin) (28 %)
  chtěla jsem císařský řez (3 %)
  neměla jsem konkrétní představu o porodu (23 %)
  přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů a bez přítomnosti cizí osoby (1 %)

21 % žen mělo připraven porodní plán a u 17 % vyšel personál porodnice vstříc v rámci možností

Měla jste připravený porodní plán (přání)?

  ano a byl bezezbytku splněn (8 %)
  ano, ale ne vše se podařilo dodržet (9 %)
  ano, ale personál porodnice/porodní asistentka se na něj neohlížel/a (4 %)
  ne (79 %)

39 % žen uvádí, že bylo od dítěte v průběhu 2 hodin po porodu odděleno na méně než 10 minut

Na jak dlouho jste byla v době do 2 hodin po porodu oddělena od svého dítěte?

  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka probíhalo společně se mnou, na mém těle (0 %)
  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka proběhlo v mé bezprostřední blízkosti v téže místnosti (9 %)
  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka proběhlo až po plném bondingu (4 %)
  do 10 minut (26 %)
  na 10 – 30 minut (48 %)
  na déle než 30 minut (13 %)
  nevím, neměla jsem představu o čase (0 %)

22 % porodů začalo vyvoláváním, 68 % žen mělo spontánní začátek porodu (praskla voda, kontrakce)

Jaký byl začátek Vašeho porodu?

  spontánní - praskla plodová voda (34 %)
  spontánní s kontrakcemi (34 %)
  vyvolávaný (22 %)
  předčasný (6 %)
  plánovaný císařský řez (3 %)
  akutní císařský řez z důvodu krvácení a jiných zdravotních důvodů (1 %)

84 % vyvolávaných porodů bylo vyvoláváno před ukončeným 42 týdnem těhotenství

Na začátku kolikátého týdnu Vám byl vyvoláván porod?

  před 39 tt (0 %)
  39 tt (0 %)
  40 tt (24 %)
  41 tt (32 %)
  42 tt (28 %)
  43 tt (0 %)
  39 (4 %)
  8 dní po termínu (4 %)
  38tt (8 %)

94 % žen porodilo své dítě v polosedě s nohami nahoře, řízené tlačení

V jaké poloze/jak došlo k finálnímu vytlačení miminka?

  polosed s nohami nahoře, řízené tlačení (podle pokynů) (94 %)
  polosed s nohami nahoře, neřízené tlačení (podle vlastních potřeb a intuice) (3 %)
  polosed s volnými nohami, neřízené tlačení (podle vlastních potřeb a intuice) (1 %)
  na čtyřech (0 %)
  v kleku (1 %)
  na boku (1 %)
  v podřepu (0 %)
  ve stoji (0 %)
  na žíněnce (0 %)
  na stoličce (0 %)
  do vody (0 %)

30 % žen neměnilo svou polohu v průběhu druhé doby porodní (vypuzování), přestože měly tu potřebu

Měla jste možnost měnit polohy dle svých potřeb v průběhu DRUHÉ doby porodní (doba vypuzovací)?

  ano, měnila jsem několikrát polohu v průběhu tlačení tak, aby mi byla co nejpříjemnější (17 %)
  ne, po celou druhou dobu porodní jsem zůstala ve stejné pozici, i když jsem měla potřebu ji změnit (personál změnu polohy nedoporučoval, nedovolil) (30 %)
  ne, po celou druhou dobu porodní jsem zůstala ve stejné pozici a neměla jsem potřebu ji změnit (53 %)

38 % žen nemělo žádné informace o možnosti dotepání pupečníku

Chtěla jste dotepání pupečníku? Proběhlo?

  ano a proběhlo přesně podle mých představ (10 %)
  ano, ale nebyla jsem s průběhem spokojená (2 %)
  ano, ale nebylo mi umožněno ze strany personálu porodnice/porodní asistentkou (5 %)
  ano, ale bohužel to nebylo možné kvůli zdravotním komplikacím (jedno zda matky či dítěte) (6 %)
  ne, nechtěla jsem to (26 %)
  nevzpomněla jsem si (7 %)
  ne, nevěděla jsem o této možnosti, neměla jsem informace (38 %)
  ne, nevzpomněla jsem si (5 %)

62 % žen říká, že s nimi personál porodnice v průběhu porodu komunikoval v klidu a s respektem, povzbuzoval je, ale nechal jim dost prostoru a necítily se ve stresu (nejsou zde započítány císařské řezy)

Jak s Vámi komunikoval personál porodnice v průběhu (před, během i po) porodu?

  v klidu a s respektem, povzbuzovali mě, ale nechali mi dost prostoru, necítila jsem se ve stresu (62 %)
  věcně, nezúčastněně, ale profesionálně (20 %)
  cítila jsem se pod tlakem, měla jsem pocit, že jim přidělávám práci (jsem neschopná) (14 %)
  personál byl nervózní a vše bylo ve spěchu, cítila jsem nejistotu (1 %)
  chvílemi mluvili tak, jako bych tam ani nebyla přítomna (1 %)
  nevzpomínám si (2 %)

66 % žen mělo během porodu pocit soukromí a intimity

Měla jste během porodu pocit soukromí a intimity?

  ano (27 %)
  spíše ano (39 %)
  spíše ne (23 %)
  určitě ne (11 %)

62 % žen uvádí, že byly v průběhu porodu informovány o všech vyšetřeních a porodních úkonech

Byla jste v průběhu informována o všech vyšetřeních a porodních úkonech, které Vám měly být prováděny?

  ano, o všech a v průběhu celého porodu (62 %)
  ano, na začátku. V průbehu porodu už mě ale neinformovali (0 %)
  ano, ale pouze o některých (17 %)
  ne, nebyla jsem informována (6 %)
  ano, na začátku. V průběhu porodu už mě ale neinformovali (15 %)

49 % žen měnilo polohy a pomůcky v průběhu první doby porodní dle svých potřeb a přání

Pokud jste první dobu porodní strávila alespoň částečně v porodnici, měla jste možnost menit polohy a pomůcky dle svých potřeb?

  ano, v průběhu kontrakcí v první době porodní jsem měnila polohy i pomůcky podle svých potřeb a pocitů (49 %)
  spíše ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale možností nebylo mnoho (nedostatečné vybavení porodnice) (9 %)
  spíše ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale nebylo mi to umožněno personálem (16 %)
  ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale můj zdravotní stav či podávání léků, měření (kapačky, monitor) to neumožňoval (9 %)
  v průběhu první doby porodní jsem ještě nebyla v porodnici (11 %)
  ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale můj zdravotní stav to neumožňoval (7 %)

Jaké pomůcky jste v první době porodní využívala?

  míč (29 %)
  sprcha (52 %)
  vana (7 %)
  žíněnka (0 %)
  teplé obklady (3 %)
  aromaterapie (3 %)
  homeopatie (3 %)
  bachovy esence (2 %)
  masáž (9 %)
  netýká se mě, v průběhu první doby porodní jsem ještě nebyla v porodnici (7 %)
  netýká se mě (16 %)
  nestihla jsem nic (1 %)
  porod byl vyvolávaný a dost rychlý. Nebyl čas. (1 %)
  Nemohla jsem využít, miminko melo spatne ozvy tak jsem byla napojena na pristroje a musela jsem celou dobu lezet (1 %)
  připojili me na monitor na 45minut o samotě.pak se spěchalo rodit na sal.takže nic (1 %)
  Rodila jsem predcasne a v nemocnici byla nekolik dni kvuli odtekajici plod. vode, nejsem si tedy jista, jak pocitat prvni dobu porodni... Kazdopadne celou dobu pobytu jsem mela k dispozici jen sprchu, ale snazili jsme se spis porod zastavit nez urychlit, ze... (1 %)
  netýká se mě, měla jsem předčasný porod, byla jsem v nemocnici a porod ani nepoznala (1 %)
  Žadné (1 %)
  Ještě než Ještě než nastaly pravidelné kontrakce (vyvolané oxytocinem), musela jsemna lůžko, protože mi řekli, že jsem otevřená a potřebovali abych byla na monitoru. (1 %)
  Byla jsem zavřena sama v mini pokoji kde byly jen postele, monitor a hodiny. (1 %)
  nic, dali mě nakárnu se 3 dalšími ženami, anei ne rodičkami a zapnutou televizí (1 %)
  Leh na boku (1 %)
  1. doba porodní doma - míč, masáž, vana (1 %)
  Relaxace s hudbou (1 %)
  Žádné (1 %)

86 % žen uvedlo, že se jim personál věnoval

Máte pocit, že se Vám personál nemocnice věnoval?

  ano (48 %)
  spíše ano (39 %)
  spíše ne (12 %)
  určitě ne (2 %)

73 % žen uvádí, že jim byly všechny lékařské zákroky během porodu prováděny s jejich souhlasem

Byly všechny lékařské zákroky během porodu prováděny s Vaším souhlasem?

  ano (73 %)
  ne (27 %)

Byl u Vás proveden některý z následujících zákroků?

84 % žen zde porodilo bez Epidurálu

Epidurál

  ano, na mou žádost (6 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (9 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (0 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (11 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (48 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (1 %)
  ne (24 %)
  nevím (1 %)

40 % žen zde porodilo bez protržení plodových obalů

protržení plodových obalů („píchnutí vody“)

  ano, na mou žádost (2 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (50 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (5 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (2 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (20 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (0 %)
  ne (18 %)
  nevím (2 %)

43 % žen zde porodilo bez injekce oxytocinu

injekce oxytocinu (látka na podporu stahů) na začátku nebo v průběhu porodu

  ano, na mou žádost (1 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (44 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (12 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (7 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (15 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (1 %)
  ne (19 %)
  nevím (1 %)

52 % žen zde porodilo bez léků na podporu stahů pro odloučení placenty

léky na podporu stahů pro odloučení placenty (Oxytocin, Methylergometrin)

  ano, na mou žádost (2 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (29 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (11 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (4 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (28 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (0 %)
  ne (20 %)
  nevím (6 %)

35 % žen zde porodilo bez nástřihu hráze

nástřih hráze

  ano, na mou žádost (3 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (35 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (27 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (5 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (16 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (1 %)
  ne (13 %)
  nevím (0 %)

52 % žen zde porodilo bez Hamiltonova hmatu

Hamiltonův hmat

  ano, na mou žádost (7 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (21 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (16 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (3 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (23 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (0 %)
  ne (26 %)
  nevím (3 %)

71 % žen zde porodilo bez Kristellerovy exprese

Kristellerova exprese (vytlačení dítěte z porodnich cest výrazným tlakem na břicho rodičky)

  ano, na mou žádost (0 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (8 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (20 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (2 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (39 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (0 %)
  ne (29 %)
  nevím (2 %)