Jana Čurdová

Své první dítě jsem přivedla na svět v roce 1992 totálně nepřipravená a bez informací. Druhé dítě se mi narodilo v roce 2000. Díky tomu, že jsem tentokrát na porod byla dobře připravená, se tento druhý přirozený porod stal moc krásným zážitkem. Udal směr i mým dalším profesním zájmům. V roce 2001 jsem byla přítomná při zrodu České asociace dul a absolvovala jsem úplně první kurz pro duly, který proběhl v ČR a který mě vyškolil pro tuto profesi. Od roku 2007 působím v  České asociaci dul jako konzultantka a pomáhám nově vyškoleným dulám v této práci. Práci duly se věnuji již 15 let. Je to smysluplná práce, která mi přináší radost. Pomáhám ženám v přípravě a v samotném ladění se na porod, který je podle mě klíčovým okamžikem v životě ženy. Přála bych si, aby byl pro každou z nich posilující zkušeností.