Oficiální informace o porodnici:

(čerpáno ze stránek porodnice, případne na základě doplnění přímo porodnicí)

Charakteristika:

V naší porodnici rádi přivítáme rodičky nejen z našeho spádu, ale také z jiných regionů. Budeme rádi pokud vás zaujme některý z kurzů, které nabízíme. Jejich cílem je seznámit rodičky s průběhem porodu, možnostmi tlumení porodních bolestí, naučit úlevové polohy a správné dýchání apod.

Rychnovská porodnice nabízí možnost ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové, které provádí proškolená porodní asistentka. Uvolnění svalů dna pánevního v těhotenství zkracuje první dobu porodní a usnadňuje porod.

Porodní sál:

Porodní sál se skládá z 2 porodních boxů, které jsou vizuálně odděleny. Boxy jsou vybaveny polohovatelnými lůžky.Dále zde máme samostatný předporodní pokoj s relaxační vanou. Součástí porodního sálu je také operační sál pro provádění císařských řezů. K tlumení bolesti využíváme akupresuru, hydroterapii, medikamentózní tlumení bolesti, aromaterapii, audioterapii, epidurální analgezii. V průběhu první doby porodní preferujeme alternativní přístup — využívání různých relaxačních pomůcek a technik (gymnastické míče, masážní pomůcky, žíněnky, muzikoterapie, teplá lázeň, aromaterapie). Rodičkám nabízíme různé metody tlumení bolesti. Snažíme se společně s rodičkou najít polohu, která by byla pro ni vyhovující a napomohla v usnadnění průběhu porodu. Díky menšímu typu porodnice je péče porodních asistentek individuální a mají dostatek prostoru pro vysvětlení, předvedení a nácvik poloh.

Oddělení šestinedělí:

Kapacita oddělení je 14 lůžek. Jsou zde 1–2–3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Na všech pokojích je zajištěn 24 hodinový systém rooming in.
Nabízíme možnost nadstandardního pokoje s vlastním sociálním zařízením, chladničkou, televizí, Hi-Fi systémem a možností výběru stravy. Umožňujeme možnost přítomnosti jedné dospělé osoby jako doprovodu při následné hospitalizaci.
Dále máme na oddělení jeden pooperační pokoj, kde jdou maminky po císařském řezu. Tento pokoj je vybaven monitorem pro zajištění intenzivní péče přímo po operaci. Součástí pokoje je také sprcha a WC. Maminky na tomto pokoji bývají dva dny po císařském řezu a i zde jim je dle přání zajištěn systém rooming in.

Ambulantní porod:

Ano

Předporodní kurzy:

Kurz je složen ze dvou částí – přednáška pediatra, který vás seznámí s péčí o dítě, kojením, průběhem pobytu v porodnici apod. Následuje přednáška porodníka o porodu, možnostech, které porodnice nabízí. Součástí kurzu je také prohlídka porodnice, porodního sálu a oddělení novorozenců. Probíhá dvakrát za měsíc.

Možnost doprovodu:

Ano

Bonding:

Ano

Baby Friendly Hospital:

Ano

Co nabízí porodnice zdarma:

Základní věci pro maminku a miminko.

39 žen, které vyplnily dotazník, rodilo v této porodnici v posledních dvou letech.

Procentuální vyjádření statistik je vždy matematicky zaokrouhleno na celá čísla.
Součet všech odpovědí tedy nemusí dohromady dávat přesně 100 %.

41 % žen bylo s porodem absolutně spokojeno

Byla jste s průběhem porodu spokojená?

  určitě ano (41 %)
  spíše ano (46 %)
  spíše ne (3 %)
  určitě ne (10 %)

Co Vám příprava s Aniballem přinesla?

  dobrou fyzickou přípravu a rozvolnění hráze (69 %)
  našla jsem vhodnou polohu pro porod (25 %)
  naučila jsem se správně zapojit svaly pánevního dna a vypuzovat (63 %)
  nic, bylo to zbytečné (13 %)
  sebedůvěru pro porod (75 %)
  ztratila jsem strach z porodu (38 %)

50 % žen, které rodily v této porodnici, říká, že jim byl umožněn po porodu PLNÝ bonding (s matkou, případně s otcem dítěte) po neomezenou dobu

Byl Vám v období bezprostředně po porodu umožněn bonding?

  ano, plný bonding se mnou po neomezenou dobu (38 %)
  ano, plný bonding se mnou i s otcem dítěte po neomezenou dobu (12 %)
  ano, ale jen částečně (nahý novorozenec na nahém břiše, prsou atd.) a/nebo po omezenou dobu (47 %)
  bonding s otcem dítěte, se mnou nebyl možný ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, plný bonding nebyl možný ze zdravotních důvodů (mých nebo dítěte) (3 %)
  ne, nechtěla jsem (0 %)
  ne, o bondingu jsem nic nevěděla (0 %)

62 % žen si přálo fyziologický porod bez jakýchkoliv zásahů (pouze za přítomnosti zdravotníka, minimum vstupů do průběhu porodu)

Jakým způsobem jste si příla rodit (bez ohledu na reálný zdravotní stav)?

  přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů (pouze za přítomnosti zdravotníka/porodní asistentky, bez podávání tišících léků a podpůrných prostředků, jen nejnutnější úkony v závěru porodu, šití v případě potřeby apod.) (62 %)
  vaginální porod s asistencí vedený zdravotníkem/porodní asistentkou (v porodnici s použitím dostupné medikace, např. Epidural, Oxytocin) (21 %)
  chtěla jsem císařský řez (3 %)
  neměla jsem konkrétní představu o porodu (15 %)

31 % žen mělo připraven porodní plán a u 31 % vyšel personál porodnice vstříc v rámci možností

Měla jste připravený porodní plán (přání)?

  ano a byl bezezbytku splněn (10 %)
  ano, ale ne vše se podařilo dodržet (21 %)
  ano, ale personál porodnice/porodní asistentka se na něj neohlížel/a (0 %)
  ne (69 %)

75 % žen uvádí, že bylo od dítěte v průběhu 2 hodin po porodu odděleno na méně než 10 minut

Na jak dlouho jste byla v době do 2 hodin po porodu oddělena od svého dítěte?

  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka probíhalo společně se mnou, na mém těle (25 %)
  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka proběhlo v mé bezprostřední blízkosti v téže místnosti (0 %)
  k oddělení nedošlo, vyšetření miminka proběhlo až po plném bondingu (38 %)
  do 10 minut (13 %)
  na 10 – 30 minut (0 %)
  na déle než 30 minut (25 %)
  nevím, neměla jsem představu o čase (0 %)

21 % porodů začalo vyvoláváním, 69 % žen mělo spontánní začátek porodu (praskla voda, kontrakce)

Jaký byl začátek Vašeho porodu?

  spontánní - praskla plodová voda (15 %)
  spontánní s kontrakcemi (54 %)
  vyvolávaný (21 %)
  předčasný (5 %)
  plánovaný císařský řez (5 %)
  akutní císařský řez z důvodu krvácení a jiných zdravotních důvodů (0 %)

88 % vyvolávaných porodů bylo vyvoláváno před ukončeným 42 týdnem těhotenství

Na začátku kolikátého týdnu Vám byl vyvoláván porod?

  před 39 tt (13 %)
  39 tt (0 %)
  40 tt (25 %)
  41 tt (25 %)
  42 tt (25 %)
  43 tt (13 %)

68 % žen porodilo své dítě v polosedě s nohami nahoře, řízené tlačení

V jaké poloze/jak došlo k finálnímu vytlačení miminka?

  polosed s nohami nahoře, řízené tlačení (podle pokynů) (68 %)
  polosed s nohami nahoře, neřízené tlačení (podle vlastních potřeb a intuice) (6 %)
  polosed s volnými nohami, neřízené tlačení (podle vlastních potřeb a intuice) (12 %)
  na čtyřech (0 %)
  v kleku (0 %)
  na boku (9 %)
  v podřepu (3 %)
  ve stoji (0 %)
  na žíněnce (0 %)
  na stoličce (0 %)
  do vody (0 %)
  vleže na zádech, tlačením na břicho (3 %)

21 % žen neměnilo svou polohu v průběhu druhé doby porodní (vypuzování), přestože měly tu potřebu

Měla jste možnost měnit polohy dle svých potřeb v průběhu DRUHÉ doby porodní (doba vypuzovací)?

  ano, měnila jsem několikrát polohu v průběhu tlačení tak, aby mi byla co nejpříjemnější (53 %)
  ne, po celou druhou dobu porodní jsem zůstala ve stejné pozici, i když jsem měla potřebu ji změnit (personál změnu polohy nedoporučoval, nedovolil) (21 %)
  ne, po celou druhou dobu porodní jsem zůstala ve stejné pozici a neměla jsem potřebu ji změnit (26 %)

35 % žen nemělo žádné informace o možnosti dotepání pupečníku

Chtěla jste dotepání pupečníku? Proběhlo?

  ano a proběhlo přesně podle mých představ (53 %)
  ano, ale nebyla jsem s průběhem spokojená (0 %)
  ano, ale nebylo mi umožněno ze strany personálu porodnice/porodní asistentkou (0 %)
  ano, ale bohužel to nebylo možné kvůli zdravotním komplikacím (jedno zda matky či dítěte) (0 %)
  ne, nechtěla jsem to (9 %)
  nevzpomněla jsem si (3 %)
  ne, nevěděla jsem o této možnosti, neměla jsem informace (35 %)

71 % žen říká, že s nimi personál porodnice v průběhu porodu komunikoval v klidu a s respektem, povzbuzoval je, ale nechal jim dost prostoru a necítily se ve stresu (nejsou zde započítány císařské řezy)

Jak s Vámi komunikoval personál porodnice v průběhu (před, během i po) porodu?

  v klidu a s respektem, povzbuzovali mě, ale nechali mi dost prostoru, necítila jsem se ve stresu (71 %)
  věcně, nezúčastněně, ale profesionálně (12 %)
  cítila jsem se pod tlakem, měla jsem pocit, že jim přidělávám práci (jsem neschopná) (15 %)
  personál byl nervózní a vše bylo ve spěchu, cítila jsem nejistotu (0 %)
  chvílemi mluvili tak, jako bych tam ani nebyla přítomna (0 %)
  nevzpomínám si (3 %)

79 % žen mělo během porodu pocit soukromí a intimity

Měla jste během porodu pocit soukromí a intimity?

  ano (38 %)
  spíše ano (41 %)
  spíše ne (18 %)
  určitě ne (3 %)

68 % žen uvádí, že byly v průběhu porodu informovány o všech vyšetřeních a porodních úkonech

Byla jste v průběhu informována o všech vyšetřeních a porodních úkonech, které Vám měly být prováděny?

  ano, o všech a v průběhu celého porodu (68 %)
  ano, na začátku. V průbehu porodu už mě ale neinformovali (0 %)
  ano, ale pouze o některých (15 %)
  ne, nebyla jsem informována (0 %)
  ano, na začátku. V průběhu porodu už mě ale neinformovali (18 %)

68 % žen měnilo polohy a pomůcky v průběhu první doby porodní dle svých potřeb a přání

Pokud jste první dobu porodní strávila alespoň částečně v porodnici, měla jste možnost menit polohy a pomůcky dle svých potřeb?

  ano, v průběhu kontrakcí v první době porodní jsem měnila polohy i pomůcky podle svých potřeb a pocitů (68 %)
  spíše ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale možností nebylo mnoho (nedostatečné vybavení porodnice) (9 %)
  spíše ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale nebylo mi to umožněno personálem (3 %)
  ne, ráda bych více měnila polohy a pomůcky, ale můj zdravotní stav či podávání léků, měření (kapačky, monitor) to neumožňoval (12 %)
  v průběhu první doby porodní jsem ještě nebyla v porodnici (9 %)

Jaké pomůcky jste v první době porodní využívala?

  míč (71 %)
  sprcha (62 %)
  vana (44 %)
  žíněnka (3 %)
  teplé obklady (3 %)
  aromaterapie (26 %)
  homeopatie (12 %)
  bachovy esence (3 %)
  masáž (18 %)
  netýká se mě, v průběhu první doby porodní jsem ještě nebyla v porodnici (9 %)
  Epidural (3 %)
  poznámka k následující otázce ('Měla jste možnost měnit polohy'): polohy jsem měnit chtěla (ovšem kromě střídání boků a 2x kleku) jsem celou dobu strávila na porodním lůžku. Bylo to tím, že jsem byla po celou dobu připojená na monitor a jakákoli změna polohy byla spojená s odpojením monitoru a opětovným připojením (a to přestože těhotenství i zač.porodu probíhal v pořádku a v porodním plánu jsem měla uvedeno, že monitor nechci.:-( Ano, 2x jsem byla na zemi v kleče a podřepu vedle porodního lůžka, kde jsem byla opět 'složitě' připojena na monitor (bylo to velmi nepříjemné a cítila jsem, že obtěžuji). Je však pravda, že tím, jak jsem tlačila už několik hodin (měla jsem ml.porodní asistenku-pár měsíců po škole), byla jsem velmi vyčerpaná, takže je také otázka nakolik bych jiné polohy 'zvládla'. (3 %)

97 % žen uvedlo, že se jim personál věnoval

Máte pocit, že se Vám personál nemocnice věnoval?

  ano (59 %)
  spíše ano (38 %)
  spíše ne (3 %)
  určitě ne (0 %)

81 % žen uvádí, že jim byly všechny lékařské zákroky během porodu prováděny s jejich souhlasem

Byly všechny lékařské zákroky během porodu prováděny s Vaším souhlasem?

  ano (81 %)
  ne (19 %)

Byl u Vás proveden některý z následujících zákroků?

88 % žen zde porodilo bez Epidurálu

Epidurál

  ano, na mou žádost (3 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (9 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (0 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (15 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (41 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (3 %)
  ne (29 %)
  nevím (0 %)

44 % žen zde porodilo bez protržení plodových obalů

protržení plodových obalů („píchnutí vody“)

  ano, na mou žádost (0 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (50 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (3 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (3 %)
  ne, odmítla jsem ho (6 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (12 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (3 %)
  ne (21 %)
  nevím (3 %)

62 % žen zde porodilo bez injekce oxytocinu

injekce oxytocinu (látka na podporu stahů) na začátku nebo v průběhu porodu

  ano, na mou žádost (3 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (32 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (3 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (3 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (29 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (3 %)
  ne (26 %)
  nevím (0 %)

79 % žen zde porodilo bez léků na podporu stahů pro odloučení placenty

léky na podporu stahů pro odloučení placenty (Oxytocin, Methylergometrin)

  ano, na mou žádost (0 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (18 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (0 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (3 %)
  ne, odmítla jsem ho (0 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (41 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (3 %)
  ne (32 %)
  nevím (3 %)

62 % žen zde porodilo bez nástřihu hráze

nástřih hráze

  ano, na mou žádost (3 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (15 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (21 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (3 %)
  ne, odmítla jsem ho (6 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (21 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (6 %)
  ne (26 %)
  nevím (0 %)

76 % žen zde porodilo bez Hamiltonova hmatu

Hamiltonův hmat

  ano, na mou žádost (0 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (15 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (9 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (3 %)
  ne, odmítla jsem ho (0 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (50 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (0 %)
  ne (24 %)
  nevím (0 %)

72 % žen zde porodilo bez Kristellerovy exprese

Kristellerova exprese (vytlačení dítěte z porodnich cest výrazným tlakem na břicho rodičky)

  ano, na mou žádost (0 %)
  ano, přijala jsem návrh zdravotníka (6 %)
  ano, zdravotník zákrok provedl bez mého vědomí (22 %)
  ne, nemůžu ho mít ze zdravotních důvodů (0 %)
  ne, odmítla jsem ho (6 %)
  ne a ani mi ho nikdo nenabízel (44 %)
  ne, byl mi nabízen, přestože jsem měla v porodním plánu uvedeno, že ho nechci (6 %)
  ne (17 %)
  nevím (0 %)