Oficiální informace o porodnici:

(čerpáno ze stránek porodnice, případne na základě doplnění přímo porodnicí)

Charakteristika:

Nabízí diagnostiku těhotenství a péči o fyziologické, rizikové a patologické těhotenství od diagnózy po předporodní období, kdy pacientku dle stavu předáváme k další péči buď na příslušné vyšší pracoviště, nebo do pacientkou zvolené porodnice (zde je nutno zdůraznit, že výběr místa porodu žádným způsobem neovlivňujeme a záleží jedině na rozhodnutí pacientky).

Ambulantní porod:

Ne

Možnost doprovodu:

Ne

Bonding:

Ne

Baby Friendly Hospital:

Ne