Podrobné statistiky

V ČR se v roce 2020 narodilo 83 300 dětí. Nám se prozatím podařilo posbírat celkem 7.570 vyplněných dotazníků (počet k 1. 3. 2021), ve kterých 75 % dotázaných žen uvedlo, že jsou do dvou let od porodu a 76 % vložených odpovědí se váže k prvnímu porodu.

Už nyní vidíme velmi zajímavé výstupy z dotazníků, které v mnohém napovídají, ve kterých oblastech jsou ženy prozatím nedostatečně informovány, kde je prostor ke zlepšení vzájemné komunikace s personálem porodnic, k jakým posloupnostem v průběhu porodu dochází a podobně. Předpokládáme, že se budou výsledky statistik postupně měnit a my je budeme průběžně aktualizovat. Můžete se těšit také na tématické články související právě s výstupy ze statistik.

Procentuální vyjádření statistik je vždy matematicky zaokrouhleno na celá čísla. Součet všech odpovědí, tedy nemusí dohromady dávat přesně 100 %.

Vyberte si tu pravou porodnici

39 % žen porodí do 4 hodin od začátku kontrakcí po 5 minutách

Jak dlouho trval Vás porod (od kontrakcí po 5 minutách)?

  méně než hodinu (5 %)
  1 až 2 hodiny (12 %)
  2 až 4 hodiny (21 %)
  4 až 6 hodin (18 %)
  6 až 8 hodin (8 %)
  8 až 10 hodin (8 %)
  10 až 12 hodin (7 %)
  12 až 15 hodin (5 %)
  15 až 20 hodin (4 %)
  více než 20 hodin (5 %)
  nevím (2 %)

40 % žen cvičilo před porodem s Aniballem

Cvičila jste s Aniballem?

  cvičila (40 %)
  necvičila (60 %)

95 % žen, které cvičily s Aniballem by doporučilo Aniball ostatním ženám

Doporučila byste cvičení s Aniballem?

  doporučila (95 %)
  nedoporučila (5 %)

Porody v porodnici

50 % žen se bude při příštím porodu více věnovat výběru porodnice, porodnímu plánu a předporodní přípravě

Jak ovlivnil první porod Váš přístup k dalšímu porodu? (možno více odpovědí)?

  s prvním porodem jsem byla spokojena, takže nic měnit nebudu (42 %)
  budu se více soustředit na výběr porodnice (19 %)
  budu se více soustředit na výběr doprovodu (10 %)
  u prvního porodu jsem neměla sepsaná porodní přání, k dalšímu porodu si je sepíši (12 %)
  celkově se zaměřím více na předporodní přípravu (19 %)

19 % ženám byl vyvolávaný porod

Jaký byl začátek Vašeho porodu?

  spontánní - praskla plodová voda (27 %)
  spontánní s kontrakcemi (45 %)
  vyvolávaný (18 %)
  předčasný (4 %)
  plánovaný císařský řez (5 %)
  akutní císařský řez (1 %)

69 % ženám, kterým byl vyvoláván porod, byl vyvoláván před ukončeným 42 týdnem těhotenství

V kolikátém týdnu Vám byl vyvoláván porod?

  37 tt (2 %)
  38 tt (6 %)
  39 tt (8 %)
  40 tt (22 %)
  41 tt (30 %)
  42 tt (27 %)
  43 tt (3 %)
  ostatní (1 %)

45 % žen byl proveden Hamiltonův hmat bez jejich souhlasu (z celkového počtu provedených Hamiltonů)

Jakým způsobem Vám byl proveden Hamiltonův hmat?

  na mou žádost (8 %)
  přijala jsem návrh zdravotníka (52 %)
  zdravotník jej provedl bez mého vědomí (40 %)

88 % žen se aktivně připravovalo na porod (předporodní příprava)

Připravovala jste se na porod formou cvičení/pohybu a/nebo na předporodním kurzu?

  připravovala (81 %)
  nepřipravovala (19 %)

37 % žen říká, že mělo plný bonding s dítětem po neomezenou dobu

Byl Vám v období bezprostředně po porodu umožněn bonding?

  ano, plný bonding (37 %)
  ano, ale jen částečně (42 %)
  ne, ačkoliv jsem chtěla (5 %)
  ne, ze zdravotních důvodů (12 %)
  ne, nechtěla jsem (2 %)
  ne, o bondingu jsem nic nevěděla (3 %)

60 % žen chtělo mít přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů

Jakým způsobem jste si přála rodit (bez ohledu na reálný zdravotní stav)?

  přirozený bez zásahů (60 %)
  vaginální s asistencí (21 %)
  císařský řez (2 %)
  neměla jsem konkrétní představu (16 %)

9 % mělo přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů

Jak proběhl Váš porod?

  přirozený bez zásahů (9 %)
  zpočátku fyziologický, ale došlo ke komplikacím a bylo nutno zasáhnout zravotníkem (10 %)
  vaginální s asistencí (66 %)
  plánovaný císařský řez (3 %)
  akutní císařský řez (11 %)

37 % žen mělo připraveno porodní přání (plán) a v 87 % vyšel personál porodnice vstříc v rámci možností

Měla jste připravený porodní plán (porodní přání)?

  ano a byl bezezbytku splněn (12 %)
  ano, ale ne vše se podařilo dodržet (20 %)
  ano, ale personál porodnice se na něj neohlížel (5 %)
  ne (63 %)

40 % akutních císařských řezů bylo z důvodu nepostupujícího porodu

Hlavní důvod akutního císařského řezu?

  tíseň plodu (28 %)
  nepostupující porod (40 %)
  předčasné odlučování placenty (2 %)
  zdravotní komplikace u matky (8 %)
  poloha miminka koncem pánevním nebo příčná (7 %)
  velikost dítěte (4 %)
  dvojčata či vícerčata (1 %)
  omotaná pupeční šňůra (2 %)
  ostatní (7 %)

75 % žen mělo možnost měnit polohy a pomůcky v průběhu první doby porodní

Pokud jste první dobu porodní strávila alespoň částečně v porodnici, měla jste možnost menit polohy a pomůcky dle svých potřeb?

  ano, měnila jsem polohy i pomůcky (74 %)
  spíše ne, ráda bych, ale možnosti nebylo mnoho (6 %)
  spíše ne, ráda bych, ale nebylo mi to umožněno personálem (5 %)
  ne, ráda bych, ale můj zdravotní stav to neumožňoval (8 %)
  v průběhu první doby porodní jsem ještě nebyla v nemocnici (7 %)

70 % žen ve druhé době porodní (fáze vypuzování) neměnilo svou polohu

Měla jste možnost měnit polohy dle svých potřeb v průběhu druhé doby porodní (doba vypuzovací)?

  ano (30 %)
  ne, měla jsem potřebu ji měnit, ale nebylo mi to doporučeno/dovoleno personálem nemocnice (18 %)
  ne, neměla jsem potřebu ji měnit (52 %)

77 % žen porodilo své dítě v polosedě s nohama nahoře, řízené tlačení

V jaké poloze/jak došlo k finálnímu vytlačení miminka?

  polosed s nohama nahoře, řízené tlačení (78 %)
  polosed s nohama nahoře, neřízené tlačení (5 %)
  na čtyřech (2 %)
  v kleku (1 %)
  na boku (5 %)
  v podřepu (1 %)
  ve stoji (0 %)
  na žíněnce (0 %)
  na stoličce (2 %)
  do vody (1 %)
  polosed s volnýma nohama, neřízené tlačení (4 %)
  v leže (1 %)
  ostatní (1 %)

21 % žen nemělo žádné informace o možnosti dotepání pupečníku a 14 % si na možnost dotepání pupečníku nevzpomnělo

Chtěla jste dotepání pupečníku? Proběhlo?

  ano a proběhlo podle mých představ (30 %)
  ano, ale nebyla jsem s průběhem spokojena (5 %)
  ano, ale nebylo mi umožněno personálem (4 %)
  ano, ale bohužel to nebylo možné kvůli zdravotním komplikacím (10 %)
  ne, nechtěla jsem (15 %)
  nevzpomněla jsem si (14 %)
  ne, nevěděla jsem o této možnosti (21 %)

10 % žen nemělo u porodu žádný doprovod

Vyberte všechny osoby, které s Vámi byly u porodu (možno více odpovědí)

  partner (93 %)
  dula (5 %)
  vlastní porodní asistentka (9 %)
  vlastní lékař (4 %)
  maminka (3 %)
  kamarádka/sestra (3 %)
  nikdo (11 %)

Porody doma

74 % žen rodících doma chtělo rodit přirozeně bez jakýchkoliv zásahů

Jaké byly Vaše představy o porodu?

  fyziologický přirozený porod bez jakýchkoliv zásahů (76 %)
  fyziologický porod vedený komunitní porodní asistentkou (22 %)
  neměla jsem žádnou představu o porodu (2 %)

31 % žen se rozhodlo rodit doma, protože měly špatnou zkušenost s porodem v porodnici, 39 % by bývalo rodilo v porodnici, kdyby se mohly spolehnout na respektující prostředí

Proč jste se rozhodla rodit doma? (možno více odpovědí)

  měla jsem velmi špatnou zkušenost s prvním porodem v porodnici a nechtěla jsem to zažít znovu (34 %)
  nepodařilo se mi najít dostupnou porodnici, ve které bych mohla rodit přirozeně a podle svých představ (42 %)
  chtěla jsem rodit v klidu a bez zbytečných přesunů (73 %)
  měla jsem strach, že mě po porodu odloučí od mého dítěte (39 %)
  Nestihla jsem odjet do porodnice (7 %)
  ostatní (4 %)

93 % žen rodících doma se aktivně připravovalo na porod (předporodní příprava)

Připravovala jste se na porod formou cvičení/pohybu a/nebo na předporodním kurzu?

  připravovala (101 %)
  nepřipravovala (8 %)

93 % mělo plný bonding s matkou (nebo s matkou i s otcem) po neomezenou dobu

Proběhl bezprostředně po porodu bonding (kontakt s dítětem tzv. kůže na kůži, dítě se samo doplazí k prsu a pokouší se sát)?

  ano, plný se mnou po neomezenou dobu (68 %)
  ano, ale jen částečně (5 %)
  ano, se mnou i otcem dítěte (25 %)
  ano, s otcem (0 %)
  ne, ze zdravotních důvodů (1 %)
  ne, nechtěla jsem ho (0 %)

90 % žen hodnotí svůj porod doma jako úžasný zážitek a nechce už rodit jinak

Jak zpětně hodnotíte svůj domácí porod?

  úžasný zážitek, už nikdy nechci rodit jinak (90 %)
  čekala jsem od domácího porodu víc, ale s průběhem jsem byla spokojená a neměnila bych (6 %)
  v průběhu porodu jsem chvílemi váhala, zda jsem se rozhodla dobře, měla jsem obavy (4 %)
  průběh porodu mě neuspokojil, měla jsem radši rodit v porodnici (1 %)